Prooffice.net

Projekty unijne

 

 

Od 1 lipca 2012 roku firma ProOffice.net, na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-12-104/11-00 z dnia 26.04.2012r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.: „Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt potrwa do czerwca 2014r.

Kwota dofinansowania wynosi 357 630,00 PLN.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą ProOffice.net a współpracującymi z nią partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B, integrującego system informatyczny firmy z systemami informatycznymi Partnerów, składający się z 5 modułów:

  • Moduł Marketing
  • Moduł Zarządzania zamówieniami
  • Moduł Zarządzanie relacjami z parterami handlowymi
  • Moduł Workflow (Obieg Dokumentów i Informacji)
  • Moduł Logistyka

Zostanie również zbudowana platforma internetowa, która będzie stanowić narzędzie wspierające wymianę handlową (konwersja i przekaz danych do systemów informatycznych), umożliwiając w ten sposób dostęp do systemu B2B w trybie on-line.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość